Professionals

Dienstverlening

AMW Sociale Zorg biedt ondersteuning aan mensen, die hulp nodig hebben om een plek in de maatschappij en op de arbeidsmarkt te vinden. Hierbij richten wij ons in principe op iedereen in een uitkeringssituatie (WW, Wajong, WIJ, WIA). Deelname aan een re-integratietraject is niet vrijblijvend. Een cliënt moet in staat zijn afspraken te maken. Voorwaarde is dan ook dat er rust is in de thuissituatie; problemen op het gebied van huisvesting en financiën zijn geordend en overzichtelijk. Doordat cliënten bij AMW Sociale Zorg vanuit een begeleidingstraject vaak ‘doorstromen’ naar een re-integratietraject is er bij cliënten vaak sprake van een grote loyaliteit naar AMW Sociale Zorgl. Dit biedt volop kansen voor een succesvol re-integratietraject.

Jobcoaching

AMW Sociale Zorg biedt ondersteuning aan mensen, die hulp nodig hebben om een plek in de maatschappij en op de arbeidsmarkt te vinden. Hiervoor bieden wij jobcoaching. De jobcoach begeleidt cliënten in het voortraject naar werk, in de bemiddeling naar werk en tijdens het werk in de vorm van persoonlijke ondersteuning. Het doel is de cliënt te plaatsen op een reguliere arbeidsplaats en tijdens zijn werk op een dusdanige wijze te ondersteunen dat uitval wordt voorkomen. Uiteindelijk zal het doel zijn dat de cliënt zonder ondersteuning van de jobcoach zijn werk uitvoert en duurzaam weet te maken. De jobcoach werkt bij AMW Sociale Zorg in de meeste trajecten nauw samen met de ambulant hulpverlener die de cliënt begeleidt in de persoonlijke situatie omdat een geslaagd traject eenvoudiger te bereiken, en nauw samenvalt, met een goede en stabiele thuissituatie.

Kwaliteit van de zorg

AMW Sociale Zorg werkt hard aan het verbeteren van de kwaliteit en de transparantie van de geboden hulpverlening. AMW Sociale Zorg investeert ook in haar medewerkers door een actief scholingsbeleid te hanteren en AMW Sociale Zorg hecht veel waarde aan de intervisiemomenten en teamdagen voor de nodige deskundigheidsbevordering.