Strategie

Strategie
Wij zijn een instelling waar we nauw met elkaar samenwerken. Naast de standaard vragen die de deelnemer krijgt bij de intake wordt er ook veel werk verzet. Door middel van oefening, opdrachten en gespreksvaardigheden wordt gekeken of de handvaten die de deelnemer in de praktijk reeds gebruikt ook daadwerkelijk toepast. Zo wordt er al na een paar weken een goed beeld geschetst waar de deelnemer staat. En op welke leefgebieden hij/zij ondersteuning nodig heeft.  Met deze informatie gaan we aan de slag en stellen een plan van aanpak op.De opzet: De deelnemer speelt de wedstrijd en wij staan langs de kant ondersteunen en trainen je om zo samen het beste uit je te laten komen wat er altijd al in zat.
amwsocialezorg
Doelstelling

AMW Sociale Zorg biedt ondersteuning aan mensen, die hulp nodig hebben om een plek in de maatschappij en op de arbeidsmarkt te vinden. Hierbij richten wij ons in principe op iedereen in een uitkeringssituatie (WW, Wajong, WIJ, WIA). Deelname aan een re-integratietraject is niet vrijblijvend. Een cliënt moet in staat zijn afspraken te maken. Voorwaarde is dan ook dat er rust is in de thuissituatie; problemen op het gebied van huisvesting en financiën zijn geordend en overzichtelijk. Doordat cliënten bij AMW Sociale Zorg vanuit een begeleidingstraject vaak ‘doorstromen’ naar een re-integratietraject is er bij cliënten vaak sprake van een grote loyaliteit naar AMW Sociale Zorgl. Dit biedt volop kansen voor een succesvol re-integratietraject.

amwsocialezorg